İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık Teşkilatı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırıldı.

Yapılandırma çerçevesinde Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim dalı Başkanlığı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Mustafa Taşdemir Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun onayı ile İstanbul Halk Sağlığı Müdürü olarak görevlendirilmiş ve 15.05.2012 tarihinde görevine başlamıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Müdürlük, daha önce İstanbul Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen aşağıdaki sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve uygulaması görevini üstlenmiştir.

 • Aile hekimliği hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi
 • Toplum sağlığı hizmetleri
 • Kanserle mücadele
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlar
 • Obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar
 • Ruh sağlığı programları
 • Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler
 • Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Tüberküloz
 • Aşılama hizmetleri
 • Çevre sağlığı
 • Çalışan sağlığı