Müdür Yardımcılarımız

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Bayram ÇİÇEK

 Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü

Eğitim Birimi

 

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Erdoğan KOCAYİĞİT

Projeler Birimi

Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Halk Sağlığı Laboratuvarları Hariç) 

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

 

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Esra ŞAHİN

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şube Müdürlüğü  

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Hasta Hakları ve Bilgi Edinme Birimi

Strateji (İhale ile Temin Edilen Personel Bürosu)

Strateji (Performans Değerlendirme Birimi) 

Strateji (İstatistik Bürosu)

Strateji (Sosyal İşler Bürosu)

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Hüseyin KOZANOĞLU

Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü

 

Müdür Yardımcısı

Mecit ALEMDAR

İdari İşler Şube Müdürlüğü (Kreş Birimi) 

Sivil Savunma Birimi 

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Mustafa HATİPOĞLU

 Atama Şube Müdürlüğü(Aile Hekimliği Görevlendirme Bürosu-Aile Hekimleri)

Atama Şube Müdürlüğü(Aile Hekimliği Sözleşme Kabul - Fesih Bürosu-Aile Hekimleri)

Atama Şube Müdürlüğü( Doktor Atama Bürosu) 

Mali İşler Şube Müdürlüğü

Kalite Birimi

 

Müdür Yardımcısı

Selim BALCI

Atama Şube Müdürlüğü(Aile Hekimliği Görevlendirme Bürosu-Aile Sağlığı Elemanları)

Atama Şube Müdürlüğü(Aile Hekimliği Sözleşme Kabul - Fesih Bürosu-Aile Sağlığı Elemanları)

Atama Şube Müdürlüğü (Vilayet Atama Bürosu)

Atama Şube Müdürlüğü (Tabip Dışı Sağlık Personeli Atama Bürosu)

İdari İşler Şube Müdürlüğü (Ulaşım Hizmetleri)

İdari İşler Şube Müdürlüğü(Arşiv Büro)

İdari İşler Şube Müdürlüğü(Daire Amirliği Bürosu)

İdari İşler Şube Müdürlüğü(Gelen Giden Evrak Bürosu)

İdari İşler Şube Müdürlüğü(İdari İşler Bürosu)

İdari İşler Şube Müdürlüğü(Teknik Büro)

İdari İşler Şube Müdürlüğü(Yatırımlar, emlak ve istimlak Bürosu)

Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

 

 

Müdür Yardımcısı

Uzm. Dr. Soner SABIRLI

Halk Sağlığı Laboratuvarları Koordinasyon Birimi

İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Kanser Şube Müdürlüğü

Obezite,Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Turgut ÇALIŞKAN

Aşı Programları Şube Müdürlüğü

Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü

Tüberküloz Şube Müdürlüğü