Müdür Yardımcılarımız

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Bayram ÇİÇEK

Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü

Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Halk Sağlığı Laboratuvarları hariç)

Eğitim Birimi

Müdür Yardımcısı

Dr. Esra ŞAHİN

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Strateji (Kalite Bürosu)

Strateji (İhale ile Temin Edilen Personel Bürosu)

Strateji (Performans Değerlendirme Birimi) 

Hasta İletişim ve Bilgi Edinme Birimi

Müdür Yardımcısı

Dr. Hüseyin KOZANOĞLU

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü

Müdür Yardımcısı

Mecit ALEMDAR

Özlük İşleri Şube Müdürlüğü 

İdari İşler Şube Müdürlüğü (Ulaşım Hizmetleri Hariç) 

Sivil Savunma Birimi 

Müdür Yardımcısı

Dr. Mustafa ÖZDEMİR

 

Kanser Şube Müdürlüğü

 

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Erdoğan KOCAYİĞİT

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şube Müdürlüğü  

Obezite,Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü 

Projeler Birimi

Müdür Yardımcısı

Dr. Ömer Yalçın ÇETİN

İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Kanser Şube Müdürlüğü

Atama Şube Müdürlüğü(Aile Hekimliği Görevlendirme Bürosu)

Atama Şube Müdürlüğü(Aile Hekimliği Sözleşme Kabul - Fesih Bürosu)

Atama Şube Müdürlüğü( Doktor Atama Bürosu) 

Disiplin İşleri Müdürlüğü

Halk Sağlığı Laboratuvarları Koordinasyon Birimi 

Müdür Yardımcısı

Selim BALCI

Atama Şube Müdürlüğü (Vilayet Atama Bürosu)

Atama Şube Müdürlüğü (Tabip Dışı Sağlık Personeli Atama Bürosu)

İdari İşler Şube Müdürlüğü (Ulaşım Hizmetleri)

Mali İşler Şube Müdürlüğü

Müdür Yardımcısı

Dr. Turgut ÇALIŞKAN

   

Aşı Programları Şube Müdürlüğü

Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü

Tüberküloz Şube Müdürlüğü