19/06/2017 - 14/07/2017 Tarihli Lojman Duyurusu

19/06/2017 - 14/07/2017 Tarihli Lojman Duyurusu

20 Haziran 2017 Salı 12:13

     Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu 2012 / 35 sayılı Genelge ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü' ne bağlı lojmanlar için tahsis işlemleri yapılacaktır.

     Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarında görevli (Toplum Sağlığı Merkezleri, AÇSAP Merkezleri, Verem Savaş Dispanseri,Halk Sağlığı Laboratuvarları, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları) tüm personelimiz başvuruda bulunabilecektir.

     Başvurular 19/06/2017-14/07/2017 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü İdari İşler Şubesi İdari İşler Birimine yapılacak olup, başvuruda istenen evraklar aşağıdadır.

İl Sağlık Müdürlüğü Duyurusu için tıklayınız

Lojman Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Lojman Tahsis Beyannamesi (Kurum Amiri Onaylı) için tıklayınız

Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri

Personelin ve birlikte oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya vukuatlı nüfus cüzdanı örneği (Kurum Onaylı)

Aile Yardımı Bildirim Formu için tıklayınız

Lojman Listesi için tıklayınız

Ek 4 için tıklayınız

 

DİĞER DUYURULAR